Họ và tên: Lê Thanh Dân

Chức vụ: Hiệu trưởng

Sinh: 06/10/1965

Đơn vị: Trường tiểu học Phú Điền

Trực thuộc: Ấp Mỹ Tân-Phú Điền-Tháp Mười-Đồng Tháp